Nedgang i talet på jervekull

– Feltmannskapa frå Statens naturoppsyn (SNO) har så langt påvist 40 jervekull i landet i år, og det er ein nedgang på ti kull frå i fjor. Om dette resultatet held seg, vil jervebestanden liggje omtrent på bestandsmålet i år, seier Jonas Kindberg, leiar i Rovdata.

Last fleire saker

Til toppen