Sau midt i vegen i mørk tunnel

Politiet twitrar: "Gardbrukar meget frustrert over Statens Vegvesen og andre tiltakshavarar i området som ikkje oppfyller sine forpliktingar."

Last fleire saker

Til toppen