Meiningar:

Vi i Årdal Høyre jobber for Årdal!

Publisert

Kjære velgere!

I disse dager er vi inne i en spennende tid. Det er nå vi skal ta et standpunkt for hvordan vi vil at politikken skal styres i Årdal de neste fire årene.

At det er kun to partier som stiller til valg er selvfølgelig spesielt, men det skal egentlig ikke være et problem så lenge det sitter personer i kommunestyret som vil jobbe for at Årdal skal være en kommune i vekst og attraktiv plass å bo for alle aldersgrupper.

For å fortelle litt om meg selv og hvorfor jeg kom inn i politikken så kan jeg først fortelle at jeg er 48 år, kommer opprinnelig ifra Ål i Hallingdal og har og vokst opp i ei bygd på rundt 5000 innbyggere og vet hvordan det er å vokse opp på en mindre plass. Valgte å flytte til Voss i 1995 der jeg bodde frem til 2011. Deretter valgte jeg å flytte videre til Årdal hvor bonusen var at jeg hadde familie her fra før.

Meiningar

Dette er eit meiningsinnlegg. Det gir uttrykk for meiningar og haldningar hjå innsendaren. Har du lyst å skrive meiningsinnlegg til Porten.no? Klikk her.

Jeg har arbeidserfaring innen transport/regnskap/renovasjon/helse og mener derfor at jeg kan ha en del å bidra med i kommunepolitikken.

At det ble Årdal Høyre er veldig tilfeldig. Jeg jobbet i Visma da jeg flyttet hit og hadde kontor i samme etasje som Ole Vidar Øren. Vi diskuterte ofte politikk og det var nok en del ting basert på at jeg ikke skjønte helt hvorfor ikke Årdal satset på reiseliv der naturen lå servert rett fremfor en.

Jeg kom i fra Voss – en bygd som virkelig satser på reiseliv. Jeg mener ikke at det skal komme på samme nivå men at det er mye vi kan ta tak i for å øke aktiviteten og ikke minst etablere arbeidsplasser i Årdal– det er det uten tvil. Og dette er noe jeg virkelig brenner for.

Jeg har snakket med mange som synes det er synd at det ikke er flere partier som stiller til valg i Årdal – det er det, fordi det er viktig for demokratiet. Nå er situasjonen at det er kun to partier i denne perioden og det vi må forholde oss til, men håper det kommer flere ved neste valg. Det jeg vet og det tror jeg de fleste kan si at det ikke hadde vært sunt for Årdal hvis Årdal Arbeiderparti skulle stått alene for politikken.

Da tror jeg at kommunen vil kommet til å stå på stedet hvil!

Nå er det ikke akkurat Årdal Høyre som har vært det partiet som har fått vist sin politikk de siste årene, men Årdal Høyre blir mye omtalt på sosiale medier og facebook, men en ting må en ha klart for seg at vi i Årdal Høyre jobber for Årdal!

Hva som foregår nasjonalt har ikke noe med lokalpolitikken å gjøre i det hele tatt og der mener jeg Arbeiderpartiet og enkelte som har sine meninger blander kortene. Og det synes jeg er viktig å tenke over. Hva slags parti velgerne vil skal styre Norge er et helt annet valg.

Hva som foregår på Stortinget er ikke noe som jeg bruker tid på i det hele tatt. Fokuset rundt Stortingsvalg er om to år.

Det jeg er opptatt av er utvikling av kommunen og at Årdølene skal blir ivaretatt og å ha en sunn kommuneøkonomi.

Har lyst til å ta ett lite oppgjør basert på det som kommer frem i diskusjoner i Årdal for tida.

Det blir nå i diskutert at Høyre skal privatisere og privatisere i avisinnlegg (av Arbeiderpartiets egne medlemmer) og på facebook i et forsøk å svartmale Årdal Høyre - mener jeg. Da lurer jeg på om Arbeiderpartiet og de som har meninger har lest partiprogrammet vårt i det hele tatt?

Det som er skrevet er at hvis ikke kommunen klarer å tilby de tjenestene som er forventet at innbyggerne og tilflyttere har rett til og pliktig til å gi innbyggerne så bør det være åpning for at andre - helst Årdøler som kanskje har lyst til å stå på egne bein å få gi muligheten til å tilby de samme tjenester. Kan ikke skjønne at det skal være så negativt?

For slik det er i dag så er ikke tjenestene gode nok! Eks. barnehage, fastlegeordning, eldreomsorg (aktiviteter) og tilbudet til barn/unge. Jeg kunne ha ramset opp flere, men jeg føler det er ropende behov for mange.

Arbeiderpartiet gikk til valg i 2019 med å si «Ha eit godt fritids- og aktivitetstilbud til menneske med nedsatt funksjonsnivå» - litt merkelig at det ikke står i årets program da fortsatt ikke er gjennomført?

Denne tjenesten har ikke nådd inn til sykehjemmene. Det hele har endt med å fjerne aktivitøren. Det som jeg synes er trist er at når en bruker flytter inn på en institusjon så mister en aktivitetstilbudet med timesenter. Trodde alle eldre hadde like store behov for å bli aktivisert uavhengig avbosituasjon? Skulle tro at dette og er en gruppe som burde komme inn under de som har en funksjonsnedsetting.

Så er det dette med vikarbruk innenfor helse og legetjenester hvor det er et overforbruk som jeg vil påstå velter økonomien til kommunen. Her er det ingen kostnadskontroll!

Her og er det et løfte som ikke har blitt overholdt. Samme partiprogram og samme år – «Eit trygt organisert arbeidsliv med heile faste stillingar og ei kommunal vikartjeneste.»

Jeg kan begynne med hele faste stillinger – dette er ikke tatt tak i slik jeg ser det. Tror ikke kommunen har sett hva som skjer når dette utsettes. Det flytter unge fra bygda fordi de ikke får tilbud og det på tross av at de har bedt om det! Dette er kritikkverdig ! og når det kommer til kommunal vikartjeneste så var dette et styrevedtak å starte prosjektet, men hvor er engasjementet for å komme i gang? Det er ikke rart at det ikke blir en konstruktiv politikk.

Vi blir valgt som politikere for at vi skal ivareta kommunen sine interesser og gjennomføre prosjekter som settes i gang til enhver tid. Hvis det står på manglende kompetanse så må en legge til rette for det.

Så er det temaet for parkeringsavgift.

Dette burde være et ikke-tema på nåværende tidspunkt. Dette mener jeg er et desperat forsøk å skaffe biinntekter i kommunekassen for å pynte på regnskapet. Først og fremst så tror vi skal ta tak i de tjenesten hvor det bokstavelig renner ut penger før en tar dette opp til vurdering.

Mitt spørsmål er: hvor mye fortjeneste er det lagt til grunn etter alle driftskostnader er trukket i fra? Antar det er regnet på snitt av biler i Årdal – hvor er i tilfelle disse tallene hentet i fra?

Aktiviteten i bygda er ikke så stor nok enda til at dette kan være bærende i det hele tatt. De om står for denne inntjeningen til kommunekassa er Årdølene – igjen!

Det er ildsjeler i Årdal som har kjempeideer, men de har ikke god nok økonomi for å dra dette opp på et høyere nivå. Kommunen må inn for å legge til rette og støtte økonomisk og tenke langsiktig!

I 2019 på en tilsvarende debatt som dette står Arbeiderpartiet og Senterpartiet å forteller at kommunen har bevilget kr. 500 000 til reiseliv. I partiprogrammet står det at reiseliv skal satses på – hvorfor har ikke dette målet bert frukter ennå?

Og nå diskuteres det vindmøllepark som og kommunen hadde et styrevedtak på ! Dette er Årdal Høyre sterkt imot og kommer heller ikke til å endre mening om dette etter valget som det og spekuleres i!

Som jeg sa da og sier igjen – turismen i Årdal har kommet for å bli – det er ikke et prøveprosjekt.

Hvor mye støtte har reiseliv fått de siste 4 årene?

Er det vanskelig å se effekten av at vi griper denne muligheten? Handelsstanden vil jo få en solid omsetningsøkning, hotell/camping vi få økt belegg. Som igjen vil gi meirsalg.

Ikke minst forbrenningsanlegget på Geithus som kommunen har visst om i flere å at denne måtte oppgraderes eller bygges nytt. Hvorfor er ikke dette tatt tak i? Og så velger kommunen å flagge ut til Simas – privat tjeneste! Ved å bygge ett nytt anlegg en annen plass hvor en hadde fått utnyttet varmen så kunne faktisk kommunen solgt sine tjenester utenfor kommunegrensen og beholdt og økt arbeidsstokken Ikke minst økt inntektene til kommunen. Da hadde ikke parkeringsavgiften blitt ett tema! Dette er en av de viktige sakene som jeg og mitt parti kommer til å kjempe hardt for.

Dette ble mye på en gang – jeg kunne ha skrevet mye mer, men jeg vil at dere velgere besøker oss på stand og kommer med spørsmål eller forslag til hva som er viktig for deg og som vi kan ta med oss videre i politikken.

Ber dere velgere som vurderer å stemme blankt – ikke gjør det! Les partiprogrammene og gjør deg opp en mening for hva som er viktig for deg!

Det er det lokalpolitikken og lokalvalget som gjelder. Dette handler om Årdal sin fremtid.

Godt valg!

Powered by Labrador CMS