BRA FOR DYR OG LANDSKAP: Seterforskar Kari Stengsgaard meiner stølslivet med utmarksbeite er viktig både for trivselen og helsa til dyr og for å hindra at kulturlandskapet gror att. Det er likevel eit mindretal som driv med tradisjonell stølsdrift med beiting og mjølkeproduksjon. Trenden er at fleire og fleire stølar blir brukte til hytter. Her frå Bøyastølen i Sogndal kommune. Foto: Kari Stensgaard / NIBIO
BRA FOR DYR OG LANDSKAP: Seterforskar Kari Stengsgaard meiner stølslivet med utmarksbeite er viktig både for trivselen og helsa til dyr og for å hindra at kulturlandskapet gror att. Det er likevel eit mindretal som driv med tradisjonell stølsdrift med beiting og mjølkeproduksjon. Trenden er at fleire og fleire stølar blir brukte til hytter. Her frå Bøyastølen i Sogndal kommune. Foto: Kari Stensgaard / NIBIO

Stølsdrifta nær utryddingstruga

På hundre år har talet på norske setrar i bruk blitt redusert frå 100.000 til vel 900, viser ei omfattande seterkartlegging. Det uroar seterforskar.

Publisert

Bli medlem og få tilgang til pluss-artiklar!

Julekampanje årsabonnement (førpris 1 299)

kr 999

Kjøp

Julekampanje første månad

kr 99

Kjøp

Månadleg

kr 119

Kjøp

Årleg

kr 1 299

Kjøp

Støtte- abonnement månadleg

kr 198

Kjøp

Powered by Labrador CMS