Meiningar:

Under 60 prosent av de stemmeberettige tok bryderiet med å stemme. Det er en skam.

Publisert Sist oppdatert

Ja så er vi tilbake til hverdagen, og godt er nå det. Vi har lagt bak oss en fantastisk periode med et interressant kommune -og fylkestingsvalg.

Og så det er godt at vi lever i Norge hvor demokratiet står sterkt. Det er bare så synd at det er så få av oss her i Årdal som ser ut til å prissette det, i alle fall viss en skal legge valgdeltakelsen til grunn. Tro det eller ei, det var faktisk under 60 % av de stemmeberettige som fant det umaken verd og ta bryderiet med å stemme. Jeg er glad jeg også har fått opplevde den tiden da oppmøtet nærmet seg 80-tallet.

Meiningar

Dette er eit meiningsinnlegg. Det gir uttrykk for meiningar og haldningar hjå innsendaren. Har du lyst å skrive meiningsinnlegg til Porten.no? Klikk her.

I denne teknikkens verden var det visst også mulig å stemme uten å bevege seg ut av godstolen. «Teknikken er kommet langt» som den godeste Harald Heide Steen sa til Rolf Wesenlund i en bestemt setting, den gang det var komikere på TV. Jeg bryr meg ikke om å referere noe fra dagens «komikere».

Jeg synes det er en skam overfor de menneskene som etter beste evne tilrettelegger, tenker gjennom samt lager program som skal klargjøre det enkelte parti sine synspunkter. En skal jo ikke se bort fra at de kanskje kunne tenkt seg å gjøre noe annet enn å stille opp for fellesskapet.

Dessverre var det i Årdal bare to partier som umaket seg til å stille liste, nemlig Arbeiderpartiet og Høyre. Hvor blev det av Senterpartiet, Venstre, KRF og ikke å forglemme Rødt. Skortet det kanskje på mot eller var det bare greit at de andre «toskan» gikk i bresjen? Det skal innrømmes at å bli innvalgt inn i kommunestyret medfører betydelig ekstraarbeide, noe jeg vet av erfaring.

Så er jeg ganske sikker på at de personene som er innvalgt i kommunestyret, enten de er fra Arbeiderpartiet eller Høyre, vil gjøre en god jobb for oss alle årdøler.

Høsten har meldt sin ankomst, vinden rusker i trærne og snøen er like om hjørnet. Karin og jeg kom til Årdal i mai 1964 og Årdal har vært og er, en flott og trygg kommune å komme til, bo i og virke i.

Powered by Labrador CMS