Fox/Longhorn vann Kulturprisen 2019: – Me er krye og audmjuke