Her drillar dei inn siste tonane før Påskerock-debuten