– Turistane set uendeleg stor pris på å få oppleva ysting