Slike har du nok ikkje sett i Vettisgjelet på kring 30 år