Lærer ungdommane å forsvare seg sjølve – handlar om å kunne kjenne seg trygg