Rockar framleis – femti år etter den spede starten