Vil gi turistar noko å gjera på: - Me er i startfasen