Då korona sette ein stoppar for spelejobbane, fekk Anita tid til å skrive musikk. No slepp bandet ut eigenprodusert musikk for første gong.