Frode (19) har over 70.000 avspelingar på Spotify. No slepp han songen «Ikkje meir råning i Sogndal»