Meiningar:

Hvorfor velger Årdal kommune å ikke følge nasjonale retningslinjer?

Publisert Sist oppdatert

Løvemammaene har flere ganger bedt om at kommunene fjerner aldersgrensen på ledsagerbevis. I tråd med FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med funksjonsvariasjoner, har Bufdir i sine retningslinjer fjernet denne aldersgrensen. I vår region med totalt 35 kommuner, har vi med glede sett at kommune etter kommune har fulgt Bufdir sine råd. Totalt 29 kommuner har fjernet den nedre aldergrensen. Men hvorfor vil ikke Årdal kommune legge til rette for at barn med funksjonsvariasjoner kan få delta på de samme arenaene som andre barn? Er ikke deres deltakelse viktig nok?

Meiningar

Dette er eit meiningsinnlegg. Det gir uttrykk for meiningar og haldningar hjå innsendaren. Har du lyst å skrive meiningsinnlegg til Porten.no? Klikk her.

Ledsagerbevis gir rett til nødvendig tilrettelegging for barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon, Med ledsagerbevis kan de benytte«først i køen»-ordninger som mange aktører praktiserer, tilrettelagte innganger i fritidsparker, egne HC-garderober i badeland eller svømmehaller, eller ha med seg ledsager på kulturarrangementer. Det er stor forskjell på å ha barn som på grunn av sin sykdom eller funksjonsvariasjon ikke kan eller håndterer å stå i lang kø, enn å ha et barn som «bare er litt lei». Det kan være mange både synlige og usynlige årsaker til at barn trenger ledsagerbevis. De kan være muskelsyke, ha autismespekterforstyrrelse, utviklingshemming, hjerte- og lungesykdommer, stomi, barneleddgikt, diabetes, kreft, lavt immunforsvar for å nevne noe. For enkelte kan ledsagerbeviset være hele forskjellen på̊ om de kan delta eller ikke – uansett alder.

Vi er vel alle enige om at inkludering er viktig og riktig, eller hva Årdal kommune?

Dere praktiserer en kunstig nedre aldersgrensen på 8 år som ekskluderer en liten gruppe barn fra å delta i samfunnet. Den er selvpålagt og gammeldags. Mange barn har støttekontakt, avlastningsordninger eller BPA-assistenter. Et barn får ikke magisk ledsagingsbehov over natta, de har det som regel fra start av. Derfor har organisasjonen Løvemammaene jobbet hardt for å gjøre ordningen tilgjengelig for alle barn og unge. Og derfor ber vi dere nå om å ta grep og fjerne aldersgrensen en gang for alle, for å inkludere våre barn på lik linje med barn.

Nettsidene til kommunen er en inngangsportal til søknader. Det er særdeles viktig at de er oppdatert til enhver tid. Nettsidene til Årdal kommune viser fortsatt en nedre aldersgrense på ledsagerbevis. Er dette bevisst? Kommunen trenger bare ett vedtak for å endre retningslinjene og for kyndig personell tar det to minutter å endre ordlyden på nettsidene. Det er skuffende at dette ikke blir prioritert hos dere.

Å fjerne aldersgrensen for ledsagerbevis gjør dessuten kommunens saksbehandling enklere. Da trenger saksbehandler kun å vurdere behovet. Endringen vil ikke ha økonomisk effekt for kommunen, men vil heller utløse stor glede og mer likestilling hos de familiene som får en enklere hverdag.

Det er på høy tid at kommunene som fortsatt har nedre aldersgrense blir sitt ansvar for inkludering og samfunnsdeltakelse bevisst, og snarest sørger for en endring av denne diskriminerende praksisen. Det vil gjøre livet til barn med funksjonsvariasjon litt enklere.

Alle barn er like mye verdt uansett funksjon og uansett alder!

Powered by Labrador CMS