Leiinga blir på Leikanger – det skulle berre mangla