Ut mot politireform: «Vi treng eit styrka politi og betre lokal beredskap i Indre Sogn!»