– Dei rike vert rikare og dei fattige vert meir fattig