Advokat kritisk til måten mellomleiarane i barnevernssaka har blitt behandla