Kvar vart det av dei nye store oppgåvene til kommunane?