Politikken til Rødt ville gjort det enkelt for Putin