Meiningar: Ap står fast på kravet om utjamning av nettleiga