Sentraliseringa i Helse Førde: – Det er me som får svi for dei store investeringane dei gjer