«Åtte år med høgrestyre har vore for mykje. Tolv år kan gjere uboteleg skade»