– Raude Kross har eit supert tilbod for familiar med dårleg råd