Tunnelfrustrasjon: – Er me som bur i grisgrendte strøk molbuar?