– Vi veit at mange let vere å melde valdssaker. Difor er det viktig for rettstryggleiken til kvinner med erstatning