Stortingsrepresentant: – Bedre fylkesveier er lønnsomt for Norge