Regjeringsoppnemnd utval vil kutta talet tingrettar: – Stortinget må slå ring om dei