«Dette treng me svar på NO, ellers vert det truleg stilt rundt om i sognebygdene om fire veker»