– Ein velferdsstat i oppløysing gjev svekka beredskap