Fleire hundre elevar vert mobba av vaksne, kvifor er me ikkje komne lenger?