Kvardagskjensla: Takk og pris for at vinteren snart kjem