Rådmannen svarar: Kva lover og reglar gjeld for Lærdal kommune?