Meiningar: Skal einskildtilsette vere tema i Sogndal kommunestyre?