Oppdatert:

Manuell dirigering mellom Øvre Årdal og Årdalstangen – her må du rekna god tid

Her kan ein bli ståande å venta i ein time.

Publisert Sist oppdatert

Frå Midnestunnelen og ut Steiggjetunnelen langs tangavegen vart det frå måndag av stenging i periodar grunna tunnelarbeid.

Arbeidet føregår mellom klokka 07:00 og klokka 19:00 kvar dag frå 01.08.2022 til 12.08.2022.

Det vert manuell dirigering på staden og vegen vert stengd i korte periodar.

Det har vore knytt mykje frustrasjon og uvisse kring når det er moglegheit for å passera. Dette har vegvesenet prøvd å gjere noko med.

Før helga opna dei mellom anna opp for fri passasje i rushtida mellom klokka 15:00 og 16:00.

Elles gjeld dei tidlegare tidene:

Frå klokka er 07:00 til 09:00 og frå klokka 16:00 til 17:00 vert det ventetid inntil 30 minutt.

Frå klokka 09:00 til 15:00 og frå klokka 17:00 til 19:00 er det inntil 1 time venting.

Utrykningskøyretøy under utrykking og rutegåande trafikk i rute kan passere.

Følg bussrutene

Porten har fått fleire meldingar med spørsmål om det er mogleg å skaffe fastslåtte tidspunkt. Beskjeden frå trafikkoperatørane Porten har prata med er likevel den same, nemleg at dette ikkje er mogleg å skaffe.

Men me får stadig høyre at ein lyt følgje bussrutene om ein vil korta ned på ventetida.

Porten har fått bilete med desse tidene som ein kan sjå i tabellen nedanfor. Det vert anbefalt å koma til desse tidene.

Frå Øvre Frå Tangen
07:0807:25
09:0807:49
09:2809:01
11:2810:09
12:0310:43
13:4313:05
14:3313:25
15:3014:34
15:3315:40
17:0316:00
18:5316:34
--16:36
--18:19

Powered by Labrador CMS