Nye notisar blir automatisk synleg

12. november 2019 17:48

Vikafjellet ope att

Vikafjellet riksveg 13 mellom Vinje og Vik er mellombels stengt grunna bilberging, melde Statens vegvesen på Twitter klokka 17:46. 

Klokka 19:55 vart vegen opna for trafikk att. 

Porten.no
12. november 2019 15:00

Etablerer klimanettverk i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane fylkeskommune har fått klimasatsmidlar og skal etablere klimanettverket Klimapartnarar i fylket. Truls-Einar Johnsen er tilsett som prosjektleiar. 

Klimapartnarar er eit offentleg-privat nettverk for systematisk klimaarbeid, som blei starta i 2009. Nettverka veks raskt og er no det viktigaste partnarskapet for grøn næringsutvikling i landet, går det fram av ei pressemelding.

I dag er Klimapartnarar til stades i ni regionar og vil truleg vera på plass i heile landet før sommaren 2020.

– Vi har mange gode, dyktige og framtidsretta verksemder i Sogn og Fjordane. Eg gler meg veldig til å arbeide med dei som ynskjer å stå i fronten av den grøne omstillinga og næringsutviklinga vi har framfor oss. Dei vert ei viktig kjelde for inspirasjon og kunnskap til resten av regionen, seier prosjektleiar Truls-Einar Johnsen, som kjem til å ha kontorstad i Florø.

Det er Miljødirektoratet som løyver klimasatsmidlane, og Sogn og Fjordane har fått 250 000 kr i 2019.

På biletet: Synnøve Stalheim og Truls-Einar Johnsen Foto: Sogn og Fjorda Fylkeskommune

Porten.no
12. november 2019 09:03

Redusert kapasitet på Leirvåg – Sløvåg

Det vert redusert kapasitet på ferjeavgangen frå Leirvåg klokka 11.15 på grunn av transport av farleg last, melder Norled. Ferja tek maks 25 passasjerar. 

Porten.no
12. november 2019 09:00

Lavik – Oppedal startar opp att med seinkingar i ruta

Ferjesambandet Lavik – Oppedal startar opp att. A-ruta vil vere om lag 20 minutt seinka. B-ruta er førebels innstilt inntil vidare, melder Norled. 

Porten.no
12. november 2019 08:51

Vik nominert til gjev pris

"Fair play"-prisen blir delt ut årleg i kvar krets til ein klubb som har utmerka seg med arbeidet for å fremma god sportsand. I Sogn og Fjordane er dei fem nominerte idrettslaga i Eid, Eikefjord, Selje, Stryn og Vik.

Vinnaren får 10.000 kroner og ein plakett som prov på at dei er beste klubb i sin krets

Porten.no
12. november 2019 08:49

Fv 92 er open igjen

Fylkesveg 92 ved Ortnevik er open for trafikk igjen etter at vegen er rydda, melder Statens vegvesen.

Porten.no
12. november 2019 08:39

Lavik – Oppedal stengt inntil vidare

Ferjesambandet Lavik – Oppedal er stengt inntil vidare på grunn av at begge ferjekaiene i Lavik er blokkerte, melder Norled. Det vert arbeidd med å løyse problemet så raskt som mogleg. 

Porten.no
12. november 2019 08:30

Sognefjellet stengt

Sognefjellet er stengt på grunn av uvær.

– Blir ikkje opna i dag, skriv vegtrafikksentralen.

Porten.no
12. november 2019 08:00

Bad ordføraren lage fråsegn

Einar Rysjedal og Raudt Høyanger bad i kommunestyret førre torsdag om at ordførar Petter Sortland (Ap) fekk fullmakt til å skrive ei fråsegn om dei føreslegne kutta for dei vidaregåande skulane i Vestland. 

Skulane må kutte kring 20 millionar, og 6,4 av desse millionane skal sparast inn ved dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane. 

Sortland sa at han tok utfordringa. Rysjedal oppmoda også partia til å ta sakene som er viktige for lokalsamfunnet og skrive eigne fråsegner,  og å nå ut om dei i andre lag og organisasjonar. 

– Då vert det ikkje berre fråsegner som er stemde passivt for i kommuenstyret, men som viser at det er engasjement i heile bygda. 

 

Porten.no
12. november 2019 07:32

Fylkesveg 92 stengd ved Ortnevik

Fylkesveg 92 er stengd ved Ortnevik på grunn av inspeksjon og opprydding etter steinras, melder Statens vegvesen. 

Porten.no
11. november 2019 17:38

Bil med motorstopp mellom Sogndal og Kaupanger

Ein bil har fått motorstopp på riksveg 55 ved Valeberg mellom Sogndal og Kaupanger.

Bilen kan koma brått på, og bilistar vert oppmoda om å vera OBS. Det skriv Statens vegvesen. 

porten.no
11. november 2019 16:48

Kvalen ny leiar for Sogn regionråd

Under konstituerande møte i Gaupne, vart Luster-ordførar Ivar Kvalen valt til ny leiar for Sogn regionråd.

Hilmar Høl, ordførar i Årdal, blei valt til nestleiar. 

Foto: Linda Watten

Porten.no
11. november 2019 15:32

Tidlegare Sogndal-sjef går til Førde fotball

Terje Rognsø frå Florø blir ny trenar for A-laget til Førde fotball, skriv Firda.

Rognsø var dagleg leiar i Sogndal fotball i mellom november 2018 og april 2019. Han slutta i protest då styret ikkje ville vere med på snuoperasjonen han føreslo.

Porten.no
11. november 2019 12:15

Friluftsområde i Sogndal kartlagde

Sogndal kommune har kartlagt og verdsett sine friluftslivsområde. Forslaget er no ute på høyring. Arbeidet, som starta i 2017 og skal være ferdig i desember, er gjort i samråd med lokale kjennarar.

Porten.no
11. november 2019 08:08

Redusert kapasitet på Leirvåg – Sløvåg

Det vert redusert kapasitet på ferjeavgangen frå Leirvåg klokka 09.15. Årsaka er transport av farleg last. Ferja tek maks 25 passasjerar, melder Norled. 

Porten.no
11. november 2019 00:00

Eva Weel Skram spelar ekstra konsert i Sogndal

Sogndal: – Konserten blei fort utseld, så då tenkte eg: søren også - det blir ein til, seier Eva Weel Skram til Sogn Avis.

Dobbelkonserten i Sogndal er 1. desember og kanskje får publikum høyra «Selmas sang» frå julekalenderen «Snøfall» fyrste søndagen i advent.

5. desember har Netflix-serien «Hjem til jul» premiere, der bidreg Weel Skram med den nye julesongen «Falle til ro».

Porten.no
10. november 2019 16:31

Feil i nettverket gir ustabil straum

Det kan i nokre deler av Ytre Sogn vere ustabil straum. Dette skyldast ein feil på nettverket. Feilen er snart lokalisert.

– Det vil vere litt ustabil straum fram til kanskje 18-19-tida, sier nettsentralen i BKK til Porten.no.

Når feilen er lokalisert vil dei fikse den, og det er uvisst kor lenge det kan ta då dei enno ikkje veit kor omfattande feilen er. 

– Når me skal fikse feilen må me kutte straumen hos nokre av kundane våre, men feilen blir nok fiksa i løpet av kvelden, seier BKK.

Porten.no
10. november 2019 15:00

Tusenvis fisk og sjødyr dør i gamle teiner og garn

Fisk og andre sjødyr må bøte med livet i tusenvis av teiner og garn langs norskekysten som aldri blir dratt opp. No søkjer Norge internasjonalt samarbeid for å få bukt med «spøkelsesfisket», melder NRK

Folk fra Vest politidistrikt og Fiskeridirektoratet reiser på tokt ikkje langt frå Bergen etter dei har fått melding om fleire forlatte teiner.

– Det er rett og slett snakk om drapsmaskiner. Det er tragisk. Her er både levande og daude dyr i teinene, seier Rudi Iden, inspektør i Fiskeridirektoratet til NRK.

No vert det satt i verk eit internasjonalt samarbeid for å kome problemet til livs. Norge er eit av dei første landa bak avtalen som vart signert i forrige veke.

Global Ghost Gear Initiative (GGGI) er eit samarbeid mellom styresmakter, næringsliv og organisasjonar som jobbar med å løyse problemet med forlatt, tapt eller dumpa fiskeutstyr.

 

Porten.no
10. november 2019 13:32

Sogndal tapte mot KFUM Oslo

Oslo: Laurdag tapte Sogndal 1-0 mot KFUM Oslo på Intility Arena. Sogndal er no på sjetteplass i Obos-ligaen og skal spela kvalik mot Kongsvinger på Gjemselund.

Porten.no
9. november 2019 19:00

Arne Farestveit til finale i Nordisk meisterskap

Malmø: Arne Farestveit frå Sogndal ligg på fyrste plass etter kvalifiseringsrundane i Nordisk meisterskap i ledklatring i dag. I morgen ventar finalen. 

Porten.no
Til toppen