Nye notisar blir automatisk synleg

27. januar 2020 18:41

Innstiller avgangar på Lavik – Oppedal

Ferjeavgangane frå Lavik klokka 19.10 og frå Oppedal klokka 19.40 vert innstilte på grunn av ladeproblem, melder Norled. 

Porten.no
27. januar 2020 16:01

Fleirtal positive til turistskatt i spørjeundersøking

Eit fleirtal er positive til turistskatt i ei spørjeundersøking gjennomført av Opinion for Virke. 55 prosent svarer at dei er positive til turistskatt, så lenge pengane går til å utvikle destinasjonen, melder NTB i Nationen. Samstundes seier 20 prosent at dei er negative til denne skatten. Undersøkinga er basert på 1.537 intervju i november og desember. 

Eit fleirtal på Stortinget sa i 2017 nei til å innføre ein turistskatt, men SV og Ap har snudd i saka, og KrF skal vere på glid. Tysdag er det høyring i Stortinget i samband med at SV har komme med representantforslag om utgreiing og innføring av skatten. 

Porten.no
27. januar 2020 12:49

Redusert kapasitet på Leirvåg – Sløvåg

Ferjeavgangen klokka 14.15 frå Leirvåg får redusert kapasitet på grunn av farleg last, melder Fjord1. 

Porten.no
26. januar 2020 13:02

Fylkesveg stengd av ras

Fylkesvegen mellom Gudvangen og Bakka i Aurland er stengd på grunn av snøras.

– Entreprenør er på veg til staden, skriv vegtrafikksentralen på Twitter. 

 

Porten.no
26. januar 2020 11:25

Ope i fjellet

Dette er status på fjellovergangane i Indre Sogn (sist oppdatert 11:44):

  • E16 Filefjell: ope
  • Rv52 Hemsedalsfjellet: ope
  • Rv13 Vikafjellet: ope
  • Fv50 Hol-Aurland: ope
  • Fv53 Tyin-Årdal: ope
Porten.no
25. januar 2020 20:30

Ferja frå Lavik vert forsinka

Ferja som har avgang Lavik kl.20:30 blir ca. 15 minutter forsinka, melder Vegtrafikksentralen vest på Twitter. Dette grunna ambulansetransport.

Porten.no
25. januar 2020 19:51

Sogndal-herrane klatra til pallplass

Sogndal vann 24-21 heime mot BI i 3. divisjon handball for menn laurdag.

Etter 14 kampar er laget på 3. plass i serien, men dei har til gjengjeld spelt fleire kampar enn alle dei andre laga.

Porten.no
25. januar 2020 18:12

Tap for Sogndal-damene

Sogndal tapte 27-32 heime mot Bergen i 3. divisjon handball for kvinner laurdag.

Etter 15 kampar har laget framleis ikkje teke poeng i serien, og ligg dermed sist på tabellen.

Porten.no
25. januar 2020 14:10

Avgang utgår Lavik- Oppdal

Avgangen klokka 14.00 frå Oppedal, og 14.30 frå Lavik utgår, melder Vegtrafikksentralen vest på Twitter. 

Det er grunna teknisk feil på ladestasjonen i Lavik. 

Porten.no
25. januar 2020 10:41

Status i fjellet

*Oppdatering 12:09: Fylkesvegen mellom Årdal og Tyin er open att.

Hol-Aurland er open, men vegtrafikksentralen melder at det kan bli innført kolonnekøyring på kort varsel.

Filefjell, Vikafjellet og Hemsedalsfjellet er alle opne for trafikk.

 

Porten.no
24. januar 2020 15:13

Status på fjellovergangane

E16 Filefjell: Open

Rv. 52: Hemsedalfjellet: Open, kan bli kolonne på kort varsel

E134 Haukelifjell: Kolonne

Rv. 13 Vikafjellet: Kolonne 

Fv. Hol-Aurland: Kolonne

Rv. 7 Haradangervidda: Stengt, vert ikkje opna i dag.

Rv. 53 Tyin-Årdal: Stengt, vert ikkje opna i dag. 

Porten.no
24. januar 2020 15:11

Innstiller avgangar på Lavik – Oppedal

Ferjeavgangen klokka 15.10 frå Lavik gjekk ut og det same gjer avgangen frå Oppedal klokka 15.40, melder Norled. Årsaka er ladeproblem. 

Porten.no
24. januar 2020 12:26

Skal betra Gudvangatunnelen

Den 11 kilometer lange Gudvangatunnelen på E16 er no under oppgradering. Det skriv Statens vegvesen i ein pressemelding. 

Alt utstyr skal skiftast ut, og natt til laurdag vert det montert nye høgdehinder i taket. 

Det skal hindra at for høge køyretøy inn i tunnelen som har ei makshøgfe på 4,2 meter.

Køyretøy som er høgare enn dette kan risikera å ta oppi installasjonane i tunnelhengen, som kan føra til stengingar og store kostnadar.

Porten.no
24. januar 2020 10:02

Fekk jubileumsur for 25 års innsats

Klinikkleiar ved Høyanger tannklinikk, Hildegunn Norevik Løland, vart torsdag heidra med blomar og jubileumsur for å ha arbeidd 25 år for fylkeskommunen. Direktør for tannhelsetenesta i fylket, Clara Øberg, overrekte gåva i samband med gjenopninga av tannklinikken i Høyanger. 

Løland starta som tannpleiar på tannklinikken i Høyanger i 1994 og har vore klinikkleiar sidan 2012. 

– Vi er glade for at du har vore leiar her så lenge og håpar at du vil vere det lenge framover òg, sa Øberg. 

Porten.no
24. januar 2020 08:39

Mild vinter kan gje meir flått

Dersom den milde vinteren held fram, kan det verte mykje flått, brunsniglar og hjortelusfluge til sommaren, skriv NRK Sogn og Fjordane. Desse insekta og dyra toler ikkje frost og nyt godt av manglen på kuldegrader, fortel zoolog og universitetslektor Petter Bøckmann ved Naturhistorisk museum til NRK. 

Ifølgje Bøckmann trekkjer desse artane stadig lenger nordover på grunn av mildare vintarar. Han spår store lokale variasjonar og at artane kan dukke opp på stader der ein ikkje har sett dei før. 

For dei som ikkje liker verken flått eller brunsniglar, kan ein setje sin lit til ein kald februar med berrfrost. 

– Då er det ikkje moro å vere flått og brunsnigel, seier Bøckmann. 

Porten.no
23. januar 2020 13:26

To køyretøy har blese av vegen på Hemsedalsfjellet

Statens vegvesen oppmodar store køyretøy til å køyre forsikrig over Hemsedalsfjellet grunna mykje vind. 

– Det har allereie vore to hendelsar der store køyretøy har køyrt av vegen, skriv Statens vegvesen på Twitter. 

Vinden er venta å roe seg utover kvelden. 

Porten.no
23. januar 2020 13:08

Delvis stengd ved i Aurland

Vegen til Hjødna bustadfelt i Aurland kommune vert delvis sendt frå onsdag denne veka grunna vegarbeid.

Porten.no
23. januar 2020 12:39

To førarar fekk bruksforbod i Lærdal

Onsdag kveld kontrollerte Statens vegvesen køyretøy på Håbakken.

To førarar vart meld for brot på køyre og kviletid.

To vogntog fekk køyreforbod grunna gjenstandar og skrift i frontrute.

Eit vogntog fekk teknisk mangel grunna slitte dekk, medan eit anna fekk teknisk mangel grunna sprukken frontrute.

Porten.no
23. januar 2020 12:00

Startar reguleringsplan for gang- og sykkelveg

A/STAB AS varslar at dei på oppdrag frå Eidsbotn vel set i gong arbeidet med ein detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg mellom Hovden og Steine i Gulen. 

Planområdet er per i dag ikkje regulert, og er i hovudsak sett av til landbruks- natur og friluftsføremågl (LNF) i arealdelen til kommuneplanen. 

Det er frist til 16. februar dersom ein ønskjer å komme med merknad til oppstarten av planarbeidet, som ligg ute på heimesida til kommunen. 

Porten.no
23. januar 2020 09:44

Ønskjer å sikre ambulansetilbod med nytt bygg

Stiftinga Heimlund og Helselaget i Lavik ønskjer å setje opp eit fellesbygg som kan huse både ambulanse og branntenesta i bygda, skriv Firda. Dette håpar dei kan gjere at dei kan behalde døgnambulansen i Lavik, som har vore førelegen fjerna i samband med ny prehospital plan i Helse Førde. 

Den gamle tomta til Lavik sjukeheim er vurdert som ei mogleg plassering. Bygget er tenkt å i tillegg kunne huse parkeringsplassar for omsorgstenestene og leilegheiter. 

Stiftinga Heimlund, som driftar ni omsorgsbustader i Lavik, skal arbeide vidare byggidéen. 

Høyanger kommune er informert om planane, og stiftinga får dekt kostnadene med å utarbeide teikningar for bygget, skriv Firda. 

Porten.no
Til toppen