2. December 2019 08:24

Snøskredfare i Indre Sogn

Vêrvarseltenesta varsom.no melder om snøskredfare nivå to i Indre Sogn måndag og tysdag. 

Folk vert oppmoda om å unngå terreng i fjellet, som er brattare enn 30 grader, samt utløpsområde der det er moglegheiter for skred. 

- Vær varsom i leområder der eit vedvarande svakt lag har snødd/føyka ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelege teikn på ustabilitet.

Porten.no
Til toppen