Forlangar at nasjonal ramme vert handsama: – Fryktar avgjerslene kan bli tekne på bakromma