Suksessen held fram for hjørnesteinsbedrift – starta leveranse til Real Madrid denne veka