Statkraft vil ikkje rive trappene enno - men nokon andre må ta eigarskap over dei