– Ein oppnår meir med godt samarbeid, og ved å prøva å finna gode løysingar i lag