Går mot løysing på Shell-floka – kan opna for storutbygging i 2019