Denne gjengen kåra drikkevatnet i Årdal til det beste i fylket