Redningsaksjon på Turtagrø: Guide (26) truffen av stein