Politiet oppmodar i dikt: – Vi trenger minst mulig trafikk på dette føret