Eit gamalt intervju med Porten kan gi Ivar ei rekning på 350 000 kroner