Aurland kommune lyste ut etter nye fastlegar – fekk ingen søkjarar