Lokalsjukehuset i Lærdal får behalde akuttberedskapen