POD åtte månader forseinka med pålegg etter trippeldrap